csm HU Ausgaben Header Blog 2ddfefbd25

Prezentace světelných návrhů klientům je velice důležitá. Jednoduchost a čistota výstupů, je klíčová pro pochopení koncovým klientem. Výstup bude kompletně v DIALuxu 9 předělán. Dokumentace bude mít kompletně nový design, fonty budou větší, obrázky budou více atraktivní. Navíc mohou tvůrci projektu nyní prezentovat své kontaktní údaje na samostatné stránce. Kromě toho bude také ve výstupu seznam všech místností s příslušnými svítidly a energetickými údaji. DIALux evo bude k dispozici v polovině roku 2019.

csm 0 DIAL Release 8 1 Header Blog e672b9b193

Novinky

  • Integrované okno pro zprávy s užitečnými tipy a informacemi
  • Dva nové standartní objekty
  • Zařazení svítidel do více prostor
  • Japonský udržovací činitel dle JIEG-001
  • Průvodce pro import DWG a DXF souborů jako při importu obrázků

csm DIAL Etagenubergreifende Bereiche Web Header eb5cfa3a4d

V listopadu bude uvolněna další nová verze softwaru pro výpočty osvětlení DIALux evo 8.1. V této nové aktualizaci bude mino jiné zlepšena rychlost aplikace, ale bude přidáno mnoho zajímavých funkcí, které zjednoduší práci při návrhu. Jedna z těchto novinek je výpočet osvětlení pro schodiště s několika patry.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body1 dc227022b3

Světelný návrhář nyní může vygenerovat dokumentaci pro oblasti obsahující několik pater. Dialux jde směrem ploch a zón na které navrhne osvětlení dle požadovaných norem. Typický příklad výpočtu jsou schodiště s několika patry. Pokud budete potřebovat dokumentaci pro schodiště, můžete přiřadit svítidla v různých patrech pro celkové schodiště.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body2 4d43777e39

Všechna svítidla přidaná do scény schodiště budou uvedena v dokumentaci. Návrhář získá náhled, seznam svítidel a spotřebu na jedné stránce.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body3 51b4b65cca

V následujících dnech bude uvolněna pro veřejnost nová verze softwaru pro návrh osvětlení. Nyní Vám přinášíme náhled na nové vlastnosti v DIALux evo 8.1. Tentokrát se zaměříme na vylepšení a zjednodušení importů DWG souborů.

DWG výkresy obsahují mnoho kót s délkami, které někdy kolidují s jednotkami v kterém DWG výkres je. Většina výkresů nemá žádné zobrazení v jakých jednotkách konkrétní výkres kreslen, zda v metrech, milimetrech nebo centimetrech. Zde vznikají hned na začátku problémy s návrhem. Pokud nejsou jednotky správně nastaveny od začátku návrhu, musí návrhář osvětlení začít od začátku znova.

Nový DWG importovací asistent předchozí těmto problémům od samého začátku. Jakmile DWG naimportujete, zobrazí se okno s následujícími kroky.

Kok 1.
Návrhář definuje souřadnicový systém v DWG plánu nastavením rotace.

csm HU DWG Body1 cc3c36b0ee

Krok2.
Jsou dvě metody nastavení měřítka:

Návrhář může kliknout na známou kótu a zadá pak její délku a DIALux už sám nastaví požadované měřítko tak jak bylo přesně změřeno.

csm HU DWG Body2 cdb929931d

Druhá možnost je pokud návrhář rovnou zná měřítko výkresu, nastavením jako v minulosti.

csm HU DWG Body3 12807e0d75

Notifikace:

V nové verzi bude také nové okno pro zprávy, které bude velice důležité pro různé zprávy o situaci návrhu. Pokud je měřítko výkresu nataveno špatně po průchodu asistenta, z důvodu například překliku a zadání špatné hodnoty kóty DIALux upozorní, že oblast je například moc malá nebo moc velká. V dalších verzích budou tyto upozornění přibývat a měli by pomáhat upozorňovat na chyby při návrhu.

csm HU DWG Body4 06556a208c

dialux mobile1S aplikací DIALux Mobile můžete navrhovat světelné systémy přímo na stavbě. V pár krocích je možné zadat rozměry místnosti a vybrat požadované světelné požadavky a činitel údržby. Uživatel dostává správné výsledky založené na reálných datech během vteřin. Ve výsledku výpočtu naleznete počet potřebných svítidel a jejich umístění v prostoru s tím že splňují požadavky normy. Svítidla, která lze využít ve výpočtu jsou přímo nahrávána z databáze DIALu, což neumožňuje použít vlastní fotometrické křivky svítidel. Místnost je omezena na čtverec nebo obdélník.

Aplikaci můžete stahovat jak na Iphone tak Android ze storů.