csm DIAL Etagenubergreifende Bereiche Web Header eb5cfa3a4d

V listopadu bude uvolněna další nová verze softwaru pro výpočty osvětlení DIALux evo 8.1. V této nové aktualizaci bude mino jiné zlepšena rychlost aplikace, ale bude přidáno mnoho zajímavých funkcí, které zjednoduší práci při návrhu. Jedna z těchto novinek je výpočet osvětlení pro schodiště s několika patry.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body1 dc227022b3

Světelný návrhář nyní může vygenerovat dokumentaci pro oblasti obsahující několik pater. Dialux jde směrem ploch a zón na které navrhne osvětlení dle požadovaných norem. Typický příklad výpočtu jsou schodiště s několika patry. Pokud budete potřebovat dokumentaci pro schodiště, můžete přiřadit svítidla v různých patrech pro celkové schodiště.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body2 4d43777e39

Všechna svítidla přidaná do scény schodiště budou uvedena v dokumentaci. Návrhář získá náhled, seznam svítidel a spotřebu na jedné stránce.

csm DIAL Cross storey Areas Web Body3 51b4b65cca

V následujících dnech bude uvolněna pro veřejnost nová verze softwaru pro návrh osvětlení. Nyní Vám přinášíme náhled na nové vlastnosti v DIALux evo 8.1. Tentokrát se zaměříme na vylepšení a zjednodušení importů DWG souborů.

DWG výkresy obsahují mnoho kót s délkami, které někdy kolidují s jednotkami v kterém DWG výkres je. Většina výkresů nemá žádné zobrazení v jakých jednotkách konkrétní výkres kreslen, zda v metrech, milimetrech nebo centimetrech. Zde vznikají hned na začátku problémy s návrhem. Pokud nejsou jednotky správně nastaveny od začátku návrhu, musí návrhář osvětlení začít od začátku znova.

Nový DWG importovací asistent předchozí těmto problémům od samého začátku. Jakmile DWG naimportujete, zobrazí se okno s následujícími kroky.

Kok 1.
Návrhář definuje souřadnicový systém v DWG plánu nastavením rotace.

csm HU DWG Body1 cc3c36b0ee

Krok2.
Jsou dvě metody nastavení měřítka:

Návrhář může kliknout na známou kótu a zadá pak její délku a DIALux už sám nastaví požadované měřítko tak jak bylo přesně změřeno.

csm HU DWG Body2 cdb929931d

Druhá možnost je pokud návrhář rovnou zná měřítko výkresu, nastavením jako v minulosti.

csm HU DWG Body3 12807e0d75

Notifikace:

V nové verzi bude také nové okno pro zprávy, které bude velice důležité pro různé zprávy o situaci návrhu. Pokud je měřítko výkresu nataveno špatně po průchodu asistenta, z důvodu například překliku a zadání špatné hodnoty kóty DIALux upozorní, že oblast je například moc malá nebo moc velká. V dalších verzích budou tyto upozornění přibývat a měli by pomáhat upozorňovat na chyby při návrhu.

csm HU DWG Body4 06556a208c

dialux mobile1S aplikací DIALux Mobile můžete navrhovat světelné systémy přímo na stavbě. V pár krocích je možné zadat rozměry místnosti a vybrat požadované světelné požadavky a činitel údržby. Uživatel dostává správné výsledky založené na reálných datech během vteřin. Ve výsledku výpočtu naleznete počet potřebných svítidel a jejich umístění v prostoru s tím že splňují požadavky normy. Svítidla, která lze využít ve výpočtu jsou přímo nahrávána z databáze DIALu, což neumožňuje použít vlastní fotometrické křivky svítidel. Místnost je omezena na čtverec nebo obdélník.

Aplikaci můžete stahovat jak na Iphone tak Android ze storů.

dialux evo 8.0

Oprava chyb

 • V zarovnávání objektů při kopírování podél čáry nebo křivky byla opravena chyba.
 • Zadávání hodnot v tabulce polygonálních řádků pomocí klávesy »Enter« nyní funguje podle očekávání. Zaměření je nyní nastaveno na další pole.
 • Chyba při přemísťování kulatých sloupů byla opravena.
 • Byla opravena chyba škálování paprsků.
 • Byla opravena chyba v oknech, které mají vliv na denní světlo uvnitř budovy.
 • Popis místností je nyní součástí výstupů jednoduchého plánování vnitřních prostor.

 

Nové funkce

 • Použití snímků jako plánovací základny. Podporovány jsou soubory * .jpg, * .bmp a * .png.
 • Podpora také několika rastrů grafiky jako plánovací základ v jednom projektu.
 • Průvodce importem pro zadání původu a odpovídající velikosti.
 • Import obrázků pomocí drag & drop.
 • Import obrázků ze schránky Windows, např. pomocí nástroje pro ořez Windows.
 • Projekt start »prázdná obdélníková místnost« byla nahrazena novou funkcí »Plánování místnosti», která umožňuje vytvoření jakéhokoli tvaru místnosti.
 • Místnosti lze nyní přitahovat přímo do CAD. Vnější obrysy jsou generovány automaticky.
 • Když se vnější obrysy různých místností dotknou, automaticky se vytvoří nový vnější obrys.
 • Při zadávání polygonálních čar se nyní zobrazují délky jednotlivých řádků, stejně jako úhel mezi čarami.
 • Délky a úhly polygonálních přímky lze zadat přímo pomocí klávesy TAB.
 • Zadané hodnoty jsou blokovány pro vstup myší, což je indikováno malým symbolem zámku.
 • Při změně velikosti objektů lze nové délky zadat přímo pomocí tlačítka TAB.
 • Všechny objekty lze pomocí kontextového menu nastavit do středu místnosti nebo oblasti.
 • Každá místnost, podlaha, budova a terén má svůj vlastní souřadnicový systém.
 • Tyto souřadné systémy mohou být umístěny a orientovány uživatelem.
 • Všechny polohy a rotace objektů souvisejí s těmito souřadnicovými systémy.
 • V nastavení svítidla jsou pro světelná data dodatečně specifikována účinnost svítidla a světelná účinnost.
 • V nástroji svítidla je zobrazen souhrn fotometrických dat u svítidel s více než jedním světelným povrchem.
 • Orientace na sever je zobrazena ve 3D a 2D s malým náhledem vpravo dole pro každý pokoj, podlahu, budovu a terén.
 • Vzhled severní orientace lze zobrazit nebo skrýt v možnostech zobrazení.

Zlepšení stávajících funkcí

 • Standardní databáze byla aktualizována podle EN 12464-1: 2011 a EN 12464-2: 2014
 • Bodová mřížka pro oblasti výpočtu byla upravena. Každý rastr je vypočítán striktně podle EN 12464-1 a -2.
 • Příručka pro DIALux evo již není k dispozici. Případně je k dispozici více aktuálních zdrojů online.
 • Uzly ve výstupním stromu s názvy míst jsou seřazeny podle abecedy.
 • Výkres souřadného systému je k dispozici v horní části okna CAD.
 • Chování polygonálních linií a obrysů budov bylo revidováno.
 • Chování tabulky pro polygonální linky bylo přepracováno.
 • Minimální velikost výpočetních ploch byla upravena.
 • Měřící soubory ze systémů se světlovodem (DDLS) lze nyní odeslat do DIALux evo drag & drop.
 • Svítidla v silničním osvětlení mohou být nyní také vymazána prostřednictvím kontextového menu.
 • Při plánovacích výsledcích silničního osvětlení se vedle hlavního uspořádání zobrazují i vedlejší.

 

dialux mobile

Do DIALux rodiny se přidává novinka v podobě mobilní aplikace. Díky této aplikaci bude možné navrhovat osvětlení přímo na stavbě a to za pomoci telefonu nebo tabletu. Thorsten Kock, softwarový vývojář vysvětluje, na co se v nové aplikaci můžete těšit.

Jak DIALux Mobile pracuje?

Návrhář nyní může díky informacím přímo z místa navrhnout světelnou soustavu. Dostává okamžitě informace o počtu potřebných svítidel, jejich pozici a další informace zda soustava splnila například potřebné normy. V prvním kroku může uživatel definovat rozměry místnosti a v profilu nastavit požadované hodnoty. Samozřejmě nechybí také nastavení všech odrazivostí a udržovacího činitele. V druhém kroku uživatel vybere přesný typ svítidel z online databáze. Poté se provede potřebný výpočet přímo na mobilním telefonu nebo tabletu a okamžitě je možné číst výsledky. Výsledky jsou seřazeny v souhrnu s plánem a potřebným počtem svítidel.

Jaké jsou přínosy této aplikace?

Díky tomu že máte mobilní telefon vždy při sobě, je možné provést výpočty přímo na místě. Ideální pro návrháře, kteří se pohybují přímo na stavbě a rovnou probírat situaci se zákazníkem. Další bonus je, že data svítidel jsou aktuální a doručené přímo od dodavatele.

Kdy bude možné aplikace DIALux Mobile stáhnout?

K dispozici bude v polovině roku 2018. Poté bude umístěna na klasické obchody jako App Store a Google Play Store. Přesné datum zveřejněné bude upřesněno v dalších zprávách. První ukázky aplikace můžete vidět na právě probíhajícím veletrhu Light and Building na stánku DIALux a to dvakrát denně od 10.00 a 15.00 hodin.