dialux evo 8.0

Oprava chyb

 • V zarovnávání objektů při kopírování podél čáry nebo křivky byla opravena chyba.
 • Zadávání hodnot v tabulce polygonálních řádků pomocí klávesy »Enter« nyní funguje podle očekávání. Zaměření je nyní nastaveno na další pole.
 • Chyba při přemísťování kulatých sloupů byla opravena.
 • Byla opravena chyba škálování paprsků.
 • Byla opravena chyba v oknech, které mají vliv na denní světlo uvnitř budovy.
 • Popis místností je nyní součástí výstupů jednoduchého plánování vnitřních prostor.

 

Nové funkce

 • Použití snímků jako plánovací základny. Podporovány jsou soubory * .jpg, * .bmp a * .png.
 • Podpora také několika rastrů grafiky jako plánovací základ v jednom projektu.
 • Průvodce importem pro zadání původu a odpovídající velikosti.
 • Import obrázků pomocí drag & drop.
 • Import obrázků ze schránky Windows, např. pomocí nástroje pro ořez Windows.
 • Projekt start »prázdná obdélníková místnost« byla nahrazena novou funkcí »Plánování místnosti», která umožňuje vytvoření jakéhokoli tvaru místnosti.
 • Místnosti lze nyní přitahovat přímo do CAD. Vnější obrysy jsou generovány automaticky.
 • Když se vnější obrysy různých místností dotknou, automaticky se vytvoří nový vnější obrys.
 • Při zadávání polygonálních čar se nyní zobrazují délky jednotlivých řádků, stejně jako úhel mezi čarami.
 • Délky a úhly polygonálních přímky lze zadat přímo pomocí klávesy TAB.
 • Zadané hodnoty jsou blokovány pro vstup myší, což je indikováno malým symbolem zámku.
 • Při změně velikosti objektů lze nové délky zadat přímo pomocí tlačítka TAB.
 • Všechny objekty lze pomocí kontextového menu nastavit do středu místnosti nebo oblasti.
 • Každá místnost, podlaha, budova a terén má svůj vlastní souřadnicový systém.
 • Tyto souřadné systémy mohou být umístěny a orientovány uživatelem.
 • Všechny polohy a rotace objektů souvisejí s těmito souřadnicovými systémy.
 • V nastavení svítidla jsou pro světelná data dodatečně specifikována účinnost svítidla a světelná účinnost.
 • V nástroji svítidla je zobrazen souhrn fotometrických dat u svítidel s více než jedním světelným povrchem.
 • Orientace na sever je zobrazena ve 3D a 2D s malým náhledem vpravo dole pro každý pokoj, podlahu, budovu a terén.
 • Vzhled severní orientace lze zobrazit nebo skrýt v možnostech zobrazení.

Zlepšení stávajících funkcí

 • Standardní databáze byla aktualizována podle EN 12464-1: 2011 a EN 12464-2: 2014
 • Bodová mřížka pro oblasti výpočtu byla upravena. Každý rastr je vypočítán striktně podle EN 12464-1 a -2.
 • Příručka pro DIALux evo již není k dispozici. Případně je k dispozici více aktuálních zdrojů online.
 • Uzly ve výstupním stromu s názvy míst jsou seřazeny podle abecedy.
 • Výkres souřadného systému je k dispozici v horní části okna CAD.
 • Chování polygonálních linií a obrysů budov bylo revidováno.
 • Chování tabulky pro polygonální linky bylo přepracováno.
 • Minimální velikost výpočetních ploch byla upravena.
 • Měřící soubory ze systémů se světlovodem (DDLS) lze nyní odeslat do DIALux evo drag & drop.
 • Svítidla v silničním osvětlení mohou být nyní také vymazána prostřednictvím kontextového menu.
 • Při plánovacích výsledcích silničního osvětlení se vedle hlavního uspořádání zobrazují i vedlejší.

 

dialux mobile

Do DIALux rodiny se přidává novinka v podobě mobilní aplikace. Díky této aplikaci bude možné navrhovat osvětlení přímo na stavbě a to za pomoci telefonu nebo tabletu. Thorsten Kock, softwarový vývojář vysvětluje, na co se v nové aplikaci můžete těšit.

Jak DIALux Mobile pracuje?

Návrhář nyní může díky informacím přímo z místa navrhnout světelnou soustavu. Dostává okamžitě informace o počtu potřebných svítidel, jejich pozici a další informace zda soustava splnila například potřebné normy. V prvním kroku může uživatel definovat rozměry místnosti a v profilu nastavit požadované hodnoty. Samozřejmě nechybí také nastavení všech odrazivostí a udržovacího činitele. V druhém kroku uživatel vybere přesný typ svítidel z online databáze. Poté se provede potřebný výpočet přímo na mobilním telefonu nebo tabletu a okamžitě je možné číst výsledky. Výsledky jsou seřazeny v souhrnu s plánem a potřebným počtem svítidel.

Jaké jsou přínosy této aplikace?

Díky tomu že máte mobilní telefon vždy při sobě, je možné provést výpočty přímo na místě. Ideální pro návrháře, kteří se pohybují přímo na stavbě a rovnou probírat situaci se zákazníkem. Další bonus je, že data svítidel jsou aktuální a doručené přímo od dodavatele.

Kdy bude možné aplikace DIALux Mobile stáhnout?

K dispozici bude v polovině roku 2018. Poté bude umístěna na klasické obchody jako App Store a Google Play Store. Přesné datum zveřejněné bude upřesněno v dalších zprávách. První ukázky aplikace můžete vidět na právě probíhajícím veletrhu Light and Building na stánku DIALux a to dvakrát denně od 10.00 a 15.00 hodin.

dialux 8

Je čas na nové možnosti návrhu a jeho zpracování. Návrhář osvětlení je často vystaven výzvám navrhnout jednoduchou budovu s individuálními místnostmi, rychle a efektivně. Společnost DIAL právě pro tyto případy přichází z řadou novinek v nové verzi.


Návrh s pomocí obrázku


Návrhář osvětlení nemá vždy přístup k DWG plánům. V nové verzi DIALuxu bude možné použít jako podklad místo DWG obyčejný obrázek. Stačí obrázek ve formátu jpg, bmp nebo png a správně určit měřítko výkresu. Navíc obrázky z pdf plánů nebo Google map můžou být jednoduše importovány použitím speciálního nástroje v DIALux evo 8.0. Přidají se také funkce pro návrh místností. Místnost můžete tvořit bez zadávání venkovních stěn, to udělá automaticky dialux za Vás. Dále ji nyní možné zadávat přímo délky a úhly.

csm New Version of DIALux evo 8 Body 1d41d85a73

 

 

Rychlé zadávání rozměrů a orientace


S DIALux evo 8.0 je možné umístit referenční bod pro každý pohled. Vlastnosti svítidel jsou nyní prezentovány s větším detailem, což umožní lepší výběr svítidla.
Poslední a nejnovější verze DIALux evo bude k dispozici pomocí letáku z výstay Light and Building 2018 a poté také přímo z našich stránek od dubna 2018.

Luminale2014jg 13018. - 23. března 2018 Největší světový veletrh osvětlení a technologie budov

Úsporné a efektivní využívání energie má v současném světě rostoucí význam. Tento trend reflektuje i veletrh Light+Building – jeho klíčovými tématy jsou digitalizace osvětlení a budovy jako zelené elektrárny.

Cílem je dosažení většího pohodlí v kombinaci s kreativním designem, bezpečností a nižšími náklady na elektrickou energii v bytových domech, kancelářských budovách, obchodních centrech a dalších veřejných budovách.

Tato přehlídka představí zajímavý modelový projekt věnovaný budovám a jejich potenciálu účinně nakládat se zdroji za pomoci chytrého řízení energií. Návštěvníci se budou moci podívat, jak by v budoucnosti mohla vypadat decentralizovaná výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a jak budova vybavená chytrou sítí dokáže vyrábět, využívat, skladovat a dodávat k životnímu prostředí přátelskou energii do chytré přenosové sítě.

Na neuvěřitelné výstavní ploše 240 000 m2 se představí 2600 vystavovatelů z celého světa. Vystavované produkty jsou pro přehlednost rozděleny do čtyř hlavních sekcí: světlo (venkovní a interiérové osvětlení, technická osvětlení pro soukromé i komerční interiéry, světelné zdroje, příslušenství), elektrotechnika (instalační technika, bezpečnostní systémy, kabely, vodiče, měřící a testovací přístroje), automatizace (řídicí systémy, komponenty systémů, automatizační systémy, plánování, výroba, projektování, údržba) a nově také software ve stavebnictví.

Na kongresu Building Performance se sejdou se zde experti z celého světa a budou ze všech možných úhlů zkoumat technologie obslužnosti budov. Sekce Light Focus se zaměří na problematiku osvětlení a Technology Forum, nová sekce organizovaná společně s Messe Frankfurt a Německou asociací elektrotechnického a elektronického průmyslu (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. – ZVEI) i mnoha dalšími, se bude zabývat nejnovějšími trendy v elektrotechnice.

Design Plus powered by Light+Building je ceněná soutěžní přehlídka špičkových produktů vystavovatelů veletrhu Light+Building. Design Plus se koná po celou dobu veletrhu ve zvláštní expozici v hale 1.2. U soutěžních výrobků hodnotí mezinárodní porota expertů využitelnost, technologii, přátelskost k životnímu prostředí a design. Soutěž Design Plus se pořádá ve spolupráci Messe Frankfurt a Německé rady pro design (Rat für Formgebung).

Luminale, světelné show v nočním městě, si již vybudovaly mezinárodní renomé. Tento koktejl elektrizující zábavy, avantgardního umění a specializovaných přednáškových bloků si návštěvníci tradičně velmi pochvalují. V tomto roce Bude ve Frankfurtu a jeho okolí pro 200 000 návštěvníků připraveno přes sto světelných show a doprovodných akcí. Další informace najdete na: www.luminale.de

Vstupenky na veletrh si můžete zakoupit on-line za zvýhodněnou předprodejní cenu a vyhnout se tak čekání u pokladen ve Frankfurtu. Vstupenky slouží i jako jízdenka městské hromadné dopravy v celém Frankfurtu.

navrhy osvetleni dialux 4 13

Dnes byla uvolněna nová aktualizace Dialux 4.13.0.2, která opravuje měnší chyby a problémy. Dle vývojářů hlavní problém se zadáváním výšky svítidla. Dialux 4.13 je stále nejuniverzálnější nástroj na návrh osvětlení jak vnitřních tak vekovních prostor a ulic.

Stahovat můžete v záložce Návrhy osvětlení / Soubory ke stažení.